Tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước năm 2023 là 5,71%
#IG-210330

Văn hóa - Xã hội

Tỷ lệ nghèo đa chiều cả nước năm 2023 là 5,71%

Hà Nội (TTXVN 18/2) Theo công bố của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tỷ lệ nghèo đa chiều chung toàn quốc (bao gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo) năm 2023 là 5,71%. Cả nước còn hơn 1,58 triệu hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều.
Xuất bản:Chủ nhật, 18/02/2024 15:04 (GMT+7)