Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

Hà Nội (TTXVN 20/11) Tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên cả nước ước tính giảm còn dưới 3% vào năm 2020.

 • Ngày:
  20/11/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ