Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tại Hà Nội: 3 trường hợp thí sinh được cộng điểm
#IG-117351

Giáo dục - Khoa Học

Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 tại Hà Nội: 3 trường hợp thí sinh được cộng điểm

Hà Nội (TTXVN 6/6) Theo Công văn số 922/SGDĐT-QLT ngày 31/3/2023 hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành, có 3 trường hợp được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Tương ứng với mỗi trường hợp là mức cộng điểm ưu tiên khác nhau.
Xuất bản:Thứ ba, 06/06/2023 05:38 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI