Tuyển sinh đại học năm 2022: Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý
#IG-104468

Giáo dục - Khoa Học

Tuyển sinh đại học năm 2022: Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Hà Nội (TTXVN 11/7) Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo (CSĐT) trên đề án tuyển sinh của CSĐT và thực hiện các quy định của CSĐT về điều kiện, hồ sơ, quy trình, thời gian dự tuyển. Thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện; Khai báo đầy đủ và bảo đảm tính chính xác của tất cả thông tin đăng ký dự tuyển, đặc biệt thông tin khu vực và đối tượng ưu tiên (nếu có). Đồng thời, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau.
Xuất bản:Thứ hai, 11/07/2022 08:54 (GMT+7)