Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5/2023): “Từ ứng phó đến hành động sớm”
#IG-117207

Kinh tế - Hội nhập

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5/2023): “Từ ứng phó đến hành động sớm”

Hà Nội (TTXVN 16/5) Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 (từ ngày 15 - 22/5/2023) có chủ đề “Từ ứng phó đến hành động sớm”, với mục tiêu tăng cường thông tin truyền thông; nâng cao năng lực cộng đồng, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Tuần lễ Quốc gia Quốc gia phòng, chống thiên tai cũng đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai.
Xuất bản:Thứ ba, 16/05/2023 06:03 (GMT+7)