Từ ngày 15/8/2023, nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày
#IG-117701

Quốc phòng - An ninh

Từ ngày 15/8/2023, nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày

Hà Nội (TTXVN 28/6) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua. Theo đó, Luật nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần. Đồng thời, Luật nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.
Xuất bản:Thứ tư, 28/06/2023 17:33 (GMT+7)