Từ ngày 1/1/2023: 4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú
#IG-116106

Văn hóa - Xã hội

Từ ngày 1/1/2023: 4 loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú

Hà Nội (TTXVN 1/1) Từ ngày 1/1/2023, người dân có thể dùng một trong bốn loại giấy tờ có giá trị chứng minh cư trú để làm một số thủ tục hành chính, dịch vụ công. Đó là: thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, giấy xác nhận thông tin về cư trú, giấy thông báo số định danh cá nhân thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Xuất bản:Chủ nhật, 01/01/2023 06:01 (GMT+7)