Từ 6 giờ ngày 24/7/2021: Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16
#IG-20899

Y tế - Cộng đồng

Từ 6 giờ ngày 24/7/2021: Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Hà Nội (TTXVN 24/7) Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 6 giờ ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn thành phố.
Xuất bản:Thứ bảy, 24/07/2021 01:02 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19