Từ 3/6/2023:  Xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được tự động giãn chu kỳ kiểm định
#IG-117430

Kinh tế - Hội nhập

Từ 3/6/2023: Xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được tự động giãn chu kỳ kiểm định

Hà Nội (TTXVN 3/6) Ngày 3/6/2023, Thông tư 08/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo trình tự, thủ tục rút gọn chính thức có hiệu lực. Theo đó, các xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 7 năm và thời gian sản xuất từ 13 - 20 năm) đã được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định trước ngày 22/3/2023 và vẫn còn hạn kiểm định tính đến ngày 3/6/2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới quy định tại Thông tư 02/2023/TT-BGTVT. Theo Bộ Giao thông Vận tải, có hơn 1,9 triệu ôtô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng.
Xuất bản:Thứ bảy, 03/06/2023 14:58 (GMT+7)