Từ 15/8/2023: Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
#IG-148153

Quốc phòng - An ninh

Từ 15/8/2023: Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu

Hà Nội (TTXVN 15/8) Ngày 24/6/2023, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023 với nhiều quy định mới đáng chú ý về hộ chiếu.
Xuất bản:Thứ ba, 15/08/2023 05:51 (GMT+7)