Từ 15/6/2023: Sửa quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà
#IG-117397

Kinh tế - Hội nhập

Từ 15/6/2023: Sửa quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà

Hà Nội (TTXVN 1/6) Thông tư số 09/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư số 16/2014/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 15/6/2023. Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt với sinh viên, người lao động thuê nhà có sự điều chỉnh.
Xuất bản:Thứ năm, 01/06/2023 09:30 (GMT+7)