Từ 1/4/2023, thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa một chiều
#IG-116751

Kinh tế - Hội nhập

Từ 1/4/2023, thuê bao di động chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa một chiều

ngoài: Hà Nội (TTXVN 31/3) Ngày 31/3/2023 là hạn cuối để chủ các thuê bao di động thực hiện chuẩn hóa thông tin. Những thuê bao nhận được đề nghị chuẩn hóa thông tin cần tiến hành chuẩn hóa để đảm bảo quyền lợi của chủ thuê bao. Nếu sau ngày 31/3/2023, khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa thuê bao và sau hai tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định.
Xuất bản:Thứ sáu, 31/03/2023 11:07 (GMT+7)