Trẻ mầm non ở Hà Nội quay trở lại trường  từ ngày 13/4/2022
#IG-63528

Giáo dục - Khoa Học

Trẻ mầm non ở Hà Nội quay trở lại trường từ ngày 13/4/2022

Hà Nội (TTXVN 9/4) Ngày 8/4/2022, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 1052/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế UBND các quận, huyện, thị xã, thống nhất về nguyên tắc theo đề xuất tại Tờ trình số 917/TTr-SGDĐT ngày 8/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ Mầm non được trở lại trường học trực tiếp cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ bảy, 09/04/2022 05:06 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19