Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020