TP Hồ Chí Minh và các tỉnh giãn cách theo Chỉ thị 16 cần tiêu chí gì để kiểm soát được dịch COVID-19?
#IG-21261

Y tế - Cộng đồng

TP Hồ Chí Minh và các tỉnh giãn cách theo Chỉ thị 16 cần tiêu chí gì để kiểm soát được dịch COVID-19?

Hà Nội (TTXVN 20/8) Địa bàn cấp tỉnh/thành phố, huyện, xã ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 được coi là kiểm soát được dịch COVID-19 khi đáp ứng các nhóm tiêu chí sau.
Xuất bản:Thứ sáu, 20/08/2021 19:45 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19