TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển
#IG-14645

Kinh tế - Hội nhập

TP Hồ Chí Minh sẽ xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển

Hà Nội (TTXVN 1/12) Năm 2019, kinh tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt hơn 1,347 triệu tỷ đồng, tăng 8,32%. Năm 2020, thành phố sẽ xem xét, xây dựng 4 nhóm chương trình phát triển.
Xuất bản:Chủ nhật, 01/12/2019 14:23 (GMT+7)