Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tổng tuyển cử Bồ Đào Nha: Đảng Xã hội cầm quyền thắng cử

Tổng tuyển cử Bồ Đào Nha: Đảng Xã hội cầm quyền thắng cử

Hà Nội (TTXVN 7/10) Kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Bồ Đào Nha ngày 6/10/2019 cho thấy, đảng trung tả Xã hội (PS) cầm quyền tại nước này đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử cùng ngày, song vẫn không hội đủ đa số cần thiết để tự đứng ra thành lập chính phủ.

 • Ngày:
  07/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ