Thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (Bộ Y tế cập nhật tháng 9/2022)

Hà Nội (TTXVN 8/9) Bộ Y tế ngày 8/9/2022 đã đưa ra thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 mới nhất. Theo đó, thông điệp 5K được sửa đổi thành 2K gồm khẩu trang, khử khuẩn. Cùng với đó, Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và đúng lịch, kết hợp "thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức" trong phòng chống dịch.
#IG-105055
Thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (Bộ Y tế cập nhật tháng 9/2022)
Xuất bản:09-09-2022Chuyên đề: COVID-19