10 nước có ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới

Hà Nội (TTXVN 26/4/2021) Tính đến 6h50 ngày 26/4/2021 (giờ VN), Mỹ vẫn đứng đầu 10 nước có ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới với hơn 586.000 người.
#IG-20027
Xuất bản:26-04-2021Chuyên đề: COVID-19