Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Quảng Ninh có 484 điểm 10