Thế giới không đạt tiến bộ về bình đẳng giới trong 10 năm qua
#IG-117556

Văn hóa - Xã hội

Thế giới không đạt tiến bộ về bình đẳng giới trong 10 năm qua

Hà Nội (TTXVN 18/6) Theo Liên hợp quốc, việc thúc đẩy bình đẳng giới không đạt được tiến bộ trong thập niên qua, khi những thành kiến văn hóa tiếp tục cản trở việc trao quyền cho phụ nữ và khiến thế giới khó có thể đạt được mục tiêu của LHQ về bình đẳng giới vào năm 2030. Mặc dù các phong trào xã hội và các nhóm hoạt động vì quyền của phụ nữ gia tăng, như Time's Up và MeToo tại Mỹ, song những chuẩn mực xã hội mang tính định kiến và cuộc khủng hoảng phát triển con người trầm trọng hơn do COVID-19 khiến phụ nữ mất thu nhập, đã cản trở tiến trình giải quyết vấn đề bất bình đẳng.
Xuất bản:Chủ nhật, 18/06/2023 06:04 (GMT+7)