Thanh Hóa: GRDP năm 2023 ước tăng 7,01%
#IG-209549

Kinh tế - Hội nhập

Thanh Hóa: GRDP năm 2023 ước tăng 7,01%

Hà Nội (TTXVN 3/12) Năm 2023, Thanh Hóa có 20/26 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,01% khu vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng hoạt động du lịch diễn ra sôi động, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn, tổng thu du lịch tăng cao, dịch vụ vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ.
Xuất bản:Chủ nhật, 03/12/2023 06:01 (GMT+7)