Tháng 1/2023: Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam đạt 47,4 điểm