Tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến đạt 3% trong năm 2016