Tăng trưởng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua các năm
#IG-42711

Chính trị - Ngoại giao

Tăng trưởng của 5 thành phố trực thuộc Trung ương qua các năm

Hà Nội (TTXVN 12/1)Trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Phòng là địa phương có tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 dẫn đầu cả nước, đạt 12,38% và là 1 trong 2 tỉnh, thành phố có tăng trưởng đạt hai con số.
Xuất bản:Thứ tư, 12/01/2022 10:10 (GMT+7)