Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Tăng lượng trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro có lợi suất thấp hơn -0,4%

Tăng lượng trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro có lợi suất thấp hơn -0,4%

Hà Nội (TTXVN 5/1) Lượng trái phiếu chính phủ khu vực đồng euro có lợi suất thấp hơn -0,4%, đã tăng lên 10 lần trong năm 2016

 • Ngày:
  05/01/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa thế giới
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ