Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng
#IG-18071

Chính trị - Ngoại giao

Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng

Hà Nội (TTXVN 22/10) Ngày 21/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, đồng chí Nguyễn Văn Quảng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Xuất bản:Thứ năm, 22/10/2020 10:41 (GMT+7)