Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Tài sản Nhà nước hiện hơn 1 triệu tỷ đồng

Tài sản Nhà nước hiện hơn 1 triệu tỷ đồng

Hà Nội (TTXVN 15/4) Theo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2016, tổng giá trị tài sản Nhà nước tại cơ sở dữ liệu quốc gia là 1.044.899,47 tỷ đồng.

 • Ngày:
  14/05/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ