So sánh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
#IG-19119

Chính trị - Ngoại giao

So sánh cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hà Nội (TTXVN 30/1) Ngày 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Xuất bản:Thứ bảy, 30/01/2021 23:06 (GMT+7)