Số người dùng mạng xã hội vượt mốc 5 tỷ người năm 2023
#IG-210208

Văn hóa - Xã hội

Số người dùng mạng xã hội vượt mốc 5 tỷ người năm 2023

Hà Nội (TTXVN 4/2) Theo báo cáo của công ty giám sát truyền thông Meltwater và cơ quan truyền thông xã hội We are Social, trong năm 2023, số người thường xuyên sử dụng mạng xã hội trên toàn cầu đã tăng 5,6%, vượt xa mức tăng 0,9% của dân số thế giới. Số lượng người dùng mạng xã hội đã vượt mốc 5 tỷ người, tương đương 62,3% dân số thế giới.
Xuất bản:Chủ nhật, 04/02/2024 05:40 (GMT+7)