Số liệu về các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2023
#IG-209747

Chính trị - Ngoại giao

Số liệu về các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2023

Hà Nội (TTXVN 21/12) Năm 2023, cả nước có 6 cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan Đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người, trong đó khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kì hạn 2021-2025 tính đến tháng 12/2023 là 20.508 trường hợp, trong đó 7.587 trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Báo chí.
Xuất bản:Thứ năm, 21/12/2023 11:42 (GMT+7)