Sơ cứu đúng khi trẻ bị đuối nước
#IG-117322

Văn hóa - Xã hội

Sơ cứu đúng khi trẻ bị đuối nước

Hà Nội (TTXVN 26/5) Mặc dù có nhiều cảnh báo và hướng dẫn cấp cứu đuối nước song vẫn còn nhiều người chưa nắm được kỹ năng sơ cứu khi gặp trẻ đuối nước. Vài phút đầu là thời gian vàng để cấp cứu trẻ đuối nước. Việc sơ cứu không đúng sẽ gây chậm trễ khoảng thời gian cấp cứu này, thậm chí gây thêm các tổn thương cho trẻ. Việc sơ cứu trẻ bị đuối nước đúng kỹ thuật cực kỳ quan trọng, quyết định sự sống còn của nạn nhân.
Xuất bản:Thứ sáu, 26/05/2023 14:36 (GMT+7)