Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân
#IG-210673

Chính trị - Ngoại giao

Quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân

Hà Nội (TTXVN 21/3) Ngày 21/3/2024, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định của pháp luật có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Thông báo số 765/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 21/3/2024 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.
Xuất bản:Thứ năm, 21/03/2024 12:24 (GMT+7)
Chuyên đề: NHÂN SỰ