Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu
#IG-20115

Chính trị - Ngoại giao

Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phòng bỏ phiếu

Hà Nội (TTXVN 5/5) Dưới đây là quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 tại phòng bỏ phiếu.
Xuất bản:Thứ tư, 05/05/2021 15:23 (GMT+7)
Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV