Quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội
#IG-20495

Văn hóa - Xã hội

Quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội

Hà Nội (TTXVN 21/6) Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Bộ Quy tắc hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã hội, góp phần xây dựng mạng an toàn, lành mạnh tại Việt Nam
Xuất bản:Thứ hai, 21/06/2021 14:40 (GMT+7)