Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Quý I năm 2020: Lao động trong khu vực Dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất

Quý I năm 2020: Lao động trong khu vực Dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất

Hà Nội (TTXVN 3/5) Tính đến hết quý I năm 2020, lực lượng lao động trong khu vực Dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (36%).

 • Ngày:
  03/05/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ