Quốc hội khóa XIII: Dấu ấn nổi bật trong hoạt động lập hiến, lập pháp
#IG-20112

Chính trị - Ngoại giao

Quốc hội khóa XIII: Dấu ấn nổi bật trong hoạt động lập hiến, lập pháp

Hà Nội (TTXVN 5/5) Thành tựu lớn nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII là đã thông qua bản sửa đổi Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (năm 2013). Đây là bản Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, tạo ra khuôn khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội trên nền tảng dân chủ, pháp quyền và tạo ra động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII kéo dài 5 năm (2011-2016) với 11 kỳ họp.