Quảng Ninh đạt nhiều thành tựu ấn tượng trong công tác giảm nghèo bền vững
#IG-168620

Kinh tế - Hội nhập

Quảng Ninh đạt nhiều thành tựu ấn tượng trong công tác giảm nghèo bền vững

Hà Nội (TTXVN 16/9) Quảng Ninh được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về công tác xoá đói giảm nghèo. Trong quá trình xây dựng và phát triển, tỉnh luôn dành sự quan tâm lớn đối với công tác giảm nghèo. Hàng loạt các chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ với nguồn kinh phí huy động từ Trung ương, địa phương, cộng đồng và các tổ chức xã hội đã cải thiện đáng kể diện mạo ở tất cả các vùng miền trong toàn tỉnh.
Xuất bản:Thứ bảy, 16/09/2023 05:57 (GMT+7)