Quảng Ninh: Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm
#IG-168576

Văn hóa - Xã hội

Quảng Ninh: Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm

Hà Nội (TTXVN 12/9) Nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội và không ngừng nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh ưu tiên nguồn lực cho công tác an sinh xã hội; trong đó, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tỉnh quan tâm và đặt lên hàng đầu. Ngành y tế không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao năng lực chuyên môn...Đến nay, ngành y tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. --
Xuất bản:Thứ ba, 12/09/2023 09:59 (GMT+7)