Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ
#IG-199196

Chính trị - Ngoại giao

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Mông Cổ

Hà Nội (TTXVN 1/11) Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng thống nước Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1 - 5/11/2023. Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Mông Cổ đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng và đã có những bước phát triển mới với nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân. Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng Mông Cổ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn vì lợi ích chung. Về phía Mông Cổ luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Đông Nam Á.
Xuất bản:Thứ tư, 01/11/2023 05:48 (GMT+7)