PMI lĩnh vực sản xuất tháng 6 phục hồi
#IG-07311

Kinh tế - Hội nhập

PMI lĩnh vực sản xuất tháng 6 phục hồi

Hà Nội (TTXVN 3/7) Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam đã tăng lên 52,5 điểm trong tháng 6/2017 sau khi xuống mức thấp nhất trong 14 tháng qua. Kết quả này cho thấy, “sức khỏe” của lĩnh vực sản xuất đã được cải thiện. PMI lĩnh vực sản xuất là chỉ số tổng hợp đo lường kết quả hoạt động của ngành.
Xuất bản:Thứ hai, 03/07/2017 17:03 (GMT+7)