Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 9.437 người đang được cách ly (tính đến 7h ngày 25/6/2020)
#IG-16703

Y tế - Cộng đồng

Phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam: 9.437 người đang được cách ly (tính đến 7h ngày 25/6/2020)

Hà Nội (TTXVN 25/6) Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 9.437 người.
Xuất bản:25-06-2020