Phổ điểm một số khối thi truyền thống năm 2019
#IG-13460

Giáo dục - Khoa Học

Phổ điểm một số khối thi truyền thống năm 2019

Hà Nội (TTXVN 14/7) Mức điểm trung bình 3 môn của các khối thi truyền thống năm 2019 ở mức 16-18 điểm. Ở ngưỡng điểm 20, đồ thị có sự phân hóa đều, từ ngưỡng 24 điểm độ dốc của đồ thị lớn.
Xuất bản:Chủ nhật, 14/07/2019 14:09 (GMT+7)