Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc
#IG-17465

Chính trị - Ngoại giao

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc

Hà Nội (TTXVN 28/8) Sáng 28/8/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX đã họp kỳ thứ 18 bầu ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.