Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh
#IG-104584

Chính trị - Ngoại giao

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh

Hà Nội (TTXVN 22/7) Ngày 22/7/2022, HĐND thành phố Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ tám, khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thành ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.
Xuất bản:Thứ sáu, 22/07/2022 17:31 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI