Phấn đấu đưa Thủ đô Hà Nội gia nhập vào mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO (phần 2)
#IG-209425

Giáo dục - Khoa Học

Phấn đấu đưa Thủ đô Hà Nội gia nhập vào mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO (phần 2)

Hà Nội (TTXVN 23/11) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra mục tiêu tổng quát: Đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân Thủ đô, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước; huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Phấn đấu Thủ đô Hà Nội gia nhập vào mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO trong thời gian sớm nhất.
Xuất bản:Thứ năm, 23/11/2023 16:24 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI