PAPI 2018: Cả 6 chỉ số lĩnh vực nội dung gốc đều được cải thiện
#IG-12622

Chính trị - Ngoại giao

PAPI 2018: Cả 6 chỉ số lĩnh vực nội dung gốc đều được cải thiện

Hà Nội (TTXVN 2/4) Kết quả phân tích dữ liệu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2018 cho thấy một số xu thế tích cực khi cả 6 chỉ số nội dung gốc đều được cải thiện so với năm 2017.
Xuất bản:Thứ ba, 02/04/2019 15:41 (GMT+7)