Nỗ lực thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới
#IG-11419

Văn hóa - Xã hội

Nỗ lực thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới

Hà Nội (TTXVN 21/11) Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia đạt được nhiều thành tựu về bình đẳng giới, xóa bỏ khoảng cách giới, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục…
Xuất bản:Thứ tư, 21/11/2018 09:01 (GMT+7)