Những thay đổi của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể
#IG-07492

Giáo dục - Khoa Học

Những thay đổi của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Hà Nội (TTXVN 1/8) Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể vừa được thông qua có nhiều thay đổi lớn, nhất là kế hoạch giáo dục, phần tên gọi các môn học cũng như thời lượng học tập ở từng môn học.
Xuất bản:Thứ ba, 01/08/2017 08:47 (GMT+7)