Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Những thay đổi của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Những thay đổi của Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Hà Nội (TTXVN 1/8) Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể vừa được thông qua có nhiều thay đổi lớn, nhất là kế hoạch giáo dục, phần tên gọi các môn học cũng như thời lượng học tập ở từng môn học.

 • Ngày:
  01/08/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ