Những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước
#IG-10899

Kinh tế - Hội nhập

Những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước

Hà Nội (TTXVN 1/9) 73 năm kể từ khi Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đến nay kinh tế - xã hội nước ta đã có những phát triển vượt bậc. Hiện Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu thế giới, đời sống của người dân được nâng lên.
Xuất bản:Thứ bảy, 01/09/2018 19:34 (GMT+7)